คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
ตัวอักษรไม่ชัดเจน?คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
กรุณากรอกตัวอักษรภาพที่คุณเห็นในช่อง
ตกลง ยกเลิก ลงทะเบียน

กรุณาติดต่อในเวลา 8:00 - 17:00 น. (วันและเวลาราชการ)


**ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุง รูปแบบวันที่ในไฟล์กรุณากรอกเป็น เดือน/วัน/ปี ค.ศ. เช่น 08/20/2012
กรณีโรงแรมที่เคยลงทะเบียนจากระบบเก่า และไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อ 084-552-8734 เพื่อทำการ reset password โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ติดต่อสอบถาม โทร.084-552-8734
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ แล้วหน้าจอไปหน้าลงทะเบียนขอใช้บริการใหม่ ตรวจสอบ Browser ของท่าน กรุณาใช้กับ Internet Explorer version8 - 10 เท่านั้น