รหัสผู้ใช้ (User) :
 รหัสผ่าน (Password) :
คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
ตัวอักษรไม่ชัดเจน?คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
The letter is not clear? Click to change the new image.
กรุณากรอกตัวอักษรภาพที่คุณเห็นในช่อง
Please enter the picture characters you see in the box.
ตกลง ยกเลิก ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะ
ย้อนกลับ
*****

กรณีระบบแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งาน

*****

กรุณาติดต่อในเวลา 8:00 - 17:00 น. (วันและเวลาราชการ)


**ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุง รูปแบบวันที่ในไฟล์กรุณากรอกเป็น เดือน/วัน/ปี ค.ศ. เช่น 08/20/2012
กรณีโรงแรมที่เคยลงทะเบียนจากระบบเก่า และไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อ - เพื่อทำการ reset password โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ติดต่อสอบถาม โทร. -
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ แล้วหน้าจอไปหน้าลงทะเบียนขอใช้บริการใหม่ ตรวจสอบ Browser ของท่าน กรุณาใช้กับ Internet Explorer version 8-11 และ Chrome เท่านั้น