คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
ตัวอักษรไม่ชัดเจน?คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
กรุณากรอกตัวอักษรภาพที่คุณเห็นในช่อง
ตกลง ยกเลิก ลงทะเบียน

การแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวภายในกรุงเทพฯ (บก.ตม.1) กรณีคนต่างด้าวแรงงาน 3 สัญชาติ

ไม่อนุญาตให้แจ้งที่พัก Online แต่ให้ดำเนินการแจ้งที่พักด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง


*****

กรณีระบบแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งาน

*****

กรุณาติดต่อในเวลา 8:00 - 17:00 น. (วันและเวลาราชการ)


**ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุง รูปแบบวันที่ในไฟล์กรุณากรอกเป็น เดือน/วัน/ปี ค.ศ. เช่น 08/20/2012
กรณีโรงแรมที่เคยลงทะเบียนจากระบบเก่า และไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อ 092-354-0039 เพื่อทำการ reset password โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ติดต่อสอบถาม โทร.092-354-0039
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ แล้วหน้าจอไปหน้าลงทะเบียนขอใช้บริการใหม่ ตรวจสอบ Browser ของท่าน กรุณาใช้กับ Internet Explorer version8-11 และ Chrome เท่านั้น