กลับหน้าค้นหาเพิ่มข้อมูลบันทึกยกเลิกลบข้อมูลออก
(extranet.immigration.go.th)FNCHECKSTATUS : ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน(Check Register Status) Welcome
     
 
เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง :  
Thai Nation ID No. / Passport No.  
อีเมล :  
Email  
คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
กรุณากรอกตัวอักษรภาพที่คุณเห็นในช่อง
Please type the characters you see in the box.
         
No. Name Address Road Subdistrict District Province Department status